Rust Turu İçindekiler

Değişkenler

Değişkenler let anahtar sözcüğü kullanılarak bildirilir.

Bir değişkene değer atadığınızda bu değişkenin türü %99 olasılıkla Rust tarafından bilinir. Eğer tür otomatik olarak çıkarsanamamışsa değişken türünü kendiniz de bildirebilirsiniz.

Aynı değişken adını tekrar tekrar atayabildiğimize dikkat edin. Buna, değişken gölgeleme denir ve bu isme her başvurulduğunda değişkenin türü de değiştirilebilir.

Değişken isimleri kelimelerin alt_tire ile birbirine bağlandığı lover_snake_case biçiminde seçilmelidir.