Rust Turu İçindekiler

Başka Modül ve Sandıklara Referans Vermek

Modül öğelerine std::f64::consts::PI şeklinde, modül içi tam yolun gösterilmesi ile başvuru yapılabilir.

use anahtar sözcüğü daha basit bir yöntemdir. Bu sözcüğün kullanımı kod boyunca kullanılacak modül öğelerine tam yollarını belirtmeden ulaşma olanağı sunar. Örneğin use std::f64::consts::PI şeklinde bir yol bildirmek, main işlevi içinde yalnızca PI tanımlayıcısını kullanmamıza izin verir.

Standart kütüphanemiz std, işletim sisteminizle etkileşimde bulunabilmemiz için yararlı veri yapıları ve işlevlerden oluşan bir Rust sandığıdır.

Topluluk tarafından oluşturulan sandıklara https://crates.io üzerindeki dizinden ulaşabilirsiniz.