Rust Turu İçindekiler

Dışa Aktarmak

Varsayılan olarak, bir modülün üyelerine modülün dışından erişilemez. Bu kısıtlama alt modüller için de geçerli olduğundan modüllerin erişilir olabilmesi için pub anahtar kelimesiyle belirtilmeleri gerekir.

Benzer şekilde, bir sandık üyelerine sandık dışından da erişilemeyeceği varsayılır. O nedenle bir sandığın üyelerini dışarıdan erişime açmak istiyorsanız, her bir üyenin, sandığın kök modülü olan lib.rs veya main.rs içinde pub anahtar sözcüğü ile bildirilmesi gerekir.

Mascot Ferris