Ξενάγηση στη Rust Πίνακας Περιεχομένων

[Αμετάφραστο] Structure Visibility

Just like functions, structures can declare what they want exposed outside of their module using pub.