Rust Turu İçindekiler

Ön Yükleme Modülü

Şu ana kadar Vec ve Box türlerine use anahtar kelimesi kullanmak zorunda kalmadan nasıl eriştiğimizi merak ediyor olabilirsiniz. Bunun cevabı standart kütüphanede yer alan ve prelude olarak adlandırılan ön yükleme modülünde gizlidir.

Standart kütüphaneden std::prelude::* olarak dışa aktarılan her şey, Rust'un her bir parçası tarafından otomatik olarak erişilebilir durumdadır. Bu, Vec, Box için olduğu gibi Option, Copy gibi özellikler için de geçerlidir.

Mascot Ferris