Tour of Rust Table of Contents

บทที่ 9 - สรุป

ตอนนี้ คุณก็ได้มีกลเม็ดเล็กๆน้อยๆเพียงพอจะสร้าง แอปพลิเคชันและไลบรารี ด้วย Rust ให้พร้อมใช้งานได้สำหรับโลกนี้แล้ว ไม่ต้องกังวลว่าจะจำทั้งหมดนี้ได้หรือไม่ เพราะเมื่อใดที่ไลบรารีของคุณใหญ่ขึ้น และมีคนใช้งานมันมากขึ้น คุณจะพัฒนาขึ้นตามไปด้วย

แหล่งข้อมูล:

Mascot Ferris