Tour of Rust Table of Contents

if/else if/else

การสร้างทางเลือกในโค้ดของ Rust ไม่มีอะไรให้ประหลาดใจ แฮร่!

ในเงื่อนไขไม่ต้องมีวงเล็บ! ถามจริง เราเคยต้องการมันด้วยเหรอ? ตอนนี้ตรรกะของเราช่างดูงดงามแถมยังสะอาดสะอ้านเสียจริง

และพวก operation ที่เราคุ้นเคยก็ยังมีให้ใช้เหมือนเดิม: ==, !=, <, >, <=, >=, !, ||, &&.