Rust Turu İçindekiler

Blok İfadelerinden Değer Döndürmek

if, match, işlevler veya kapsam bloklarının her biri, Rust'ta değer döndürmenin benzersiz bir yoludur.

if, match, işlev veya ifade bloklarının son satırlarında, satır sonunu belirtecinin ; kullanılmaması, bu satırların işletilmesine ve elde edilen değerin döndürülmesine yol açar. Bu pratik kestirme elde edilen değerleri, yeni bir işleve ihtiyaç duymaksızın değişkenlere atamanın hızlı ve mantıklı bir yoludur.

Bu kestirme yöntemine dikkat ettiğinizde, if deyiminin tıpkı bir üçlü ifadeymişcesine kullanılabilir hale geldiğini görüyorsunuz değil mi?