Tour of Rust Table of Contents

Generic Types คืออะไร?

Generic types ช่วยให้เราสามารถ กำหนด struct หรือ enum เฉพาะบางส่วนได้ และยอมให้คอมไพเลอร์ สร้างส่วนที่เหลือให้เสร็จโดยอ้างอิงจากการใช้งานจริงในโค้ด

โดยปกติแล้ว Rust มีความสามารถในการ อนุมาน type ที่มันเป็นจริงๆได้ โดยดูจากค่าที่เราสร้างอินสแตนซ์นั้นขึ้นมา แต่ถ้าเราอยากที่จะทำให้มันชัดเจนไปเลยก็ให้ใช้ตัวดำเนินการ ::<T> ส่วนมากเราจะเรียกมันว่า turbofish (นี่เพื่อนรักของฉันเลยนะ!)