Ξενάγηση στη Rust Πίνακας Περιεχομένων

Κομψός χειρισμός σφαλμάτων

Οι ενδεχομένως εσφαλμένοι τύποι δεδομένων Result και Option είναι τόσο συνήθεις που η Rust μας προσφέρει έναν πολυδύναμο τελεστή για να δουλεύουμε μ' αυτά: το ?. Οι παρακάτω δύο εκφράσεις είναι ισοδύναμες:

kane_kati_pou_mporei_na_sfalei()?
match kane_kati_pou_mporei_na_sfalei() {
    Ok(v) => v,
    Err(e) => return Err(e),
}

Ομοίως μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για το Option.