Rust Turu İçindekiler

Hataları Zarif Şekilde İşlemek

Result türü o kadar yaygın kullanılmaktadır ki, Rust kendisiyle çalışabilmek için güçlü bir ? işleci sunar. Aşağıdaki iki ifade birbirinin eşdeğeridir: basarisiz_durum_olustur()?

match basarisiz_durum_olustur() { Ok(d) => d, Err(e) => return Err(e), }