Turul limbajului Rust Cuprins

Gestionarea inadecvată a enumerărilor Option/Result

Folosirea Option/Result poate fi obositoare când încercați doar să scrieți rapid niște cod. Și Option, și Result au o funcție numită unwrap care poate fi utilă pentru a primi o valoare rapid, dar în mod periculos. unwrap va fi:

  1. valoare din Option/Result
  2. panic!, dacă enumerarea este de tip None/Err

Următoarele bucăți de cod sunt echivalente:

opțiunea_mea.unwrap()
match opțiunea_mea {
    Some(v) => v,
    None => panic!("un mesaj de eroare generat de Rust!"),
}

În mod similar:

rezultatul_meu.unwrap()
match rezultatul_meu {
    Ok(v) => v,
    Err(e) => panic!("un mesaj de eroare generat de Rust!"),
}

Fiți un bun Rustaceu și folosiți-vă de match când puteți face asta!