Tour of Rust Table of Contents

Vectors

generic type ที่มีประโยชน์ที่สุดประเภทหนึ่งคือพวกที่เป็นคอลเล็คชัน vector คือหนึ่งในนั้น มันเป็นลิสต์ที่มีขนาดแปรผันได้ มาในรูปของ struct Vec

มาโคร vec! ใช้สร้าง vector แบบง่ายๆ แทนที่จะไปสร้างเองด้วยมือ

Vec มาพร้อมเมธอด iter() ใช้สร้างตัววนซ้ำเวลาเอาไปใส่ใน for ลูป

รายละเอียดหน่วยความจำ: