Rust Turu İçindekiler

Vektörler

Koleksiyonlar kullanışlı şekilde genelleştirilebilen veri yapılarıdır. Bir koleksiyon türü olan Vec ise, içeriği dinamik olarak değişebilen dizileri ifade eder. Vektörleri elle oluşturmak yerine basitçe vec! makrosunu kullanabilirsiniz.

Vektörler elemanları üzerinde yineleyici oluşturmayı sağlayan iter() özelliğini uyguladıklarından, her bir elemanı için for döngüsü kullanarak yineleme işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.

Bellek ayrıntıları: