Turul limbajului Rust Cuprins

Dereferențiere

Folosind referințe prin &mut, putem seta valoarea proprietarului inițial prin folosirea operatorului *.

Puteți de asemenea copia valoarea unei resurse deținute folosind operatorul * (dacă valoarea poate fi copiată - vom discuta despre tipuri care se pot copia în capitole viitoare).