Ξενάγηση στη Rust Πίνακας Περιεχομένων

Passing Around Borrowed Data

Rust's rules for references might best be summarized by:

This doesn't tend to be a problem when passing around references to functions.

Memory details: