Ξενάγηση στη Rust Πίνακας Περιεχομένων

Multiple Lifetimes

Lifetime specifiers allow us to be explicit with certain scenarios the compiler cannot resolve itself by distinguishing all of a function signature component's lifetimes.