Rust Turu İçindekiler

Statik Yaşam Süreleri

Açık tür bildirimiyle tanımlanan static değişkenler, derleme zamanında oluşturulan ve programın başından sonuna kadar var olan bellek kaynaklarıdır.

Statik yaşam süresi ise bellekteki kaynağın, programın yürütülmesi sona erene kadar, yani mümkün olan en uzun süre boyunca yaşatılması anlamına gelmektedir. Bu tanıma göre, statik yaşam süresine sahip bazı kaynakların çalışma zamanında oluşturulabileceğini göz önünde bulundurmamız gerekir.

Statik Yaşam sürelerine sahip olan kaynaklar, özel bir tanımlayıcı olan 'static belirteciyle bildirilirler.

Ve 'static kaynaklar hiç bir zaman düşürülmezler.

Eğer statik yaşam süreleri olan kaynaklar referans içeriyorlarsa, başka bir yaşam süresi yeterince uzun olamayacağından, bu referanslar da 'static olarak belirtilmelidirler.

Bellek ayrıntıları: