Ξενάγηση στη Rust Πίνακας Περιεχομένων

[Αμετάφραστο] String Literals

String literals are always Unicode.

String literals type are &'static str:

Memory details: