Rust Turu İçindekiler

Dizgi Değişmezleri

Dilimize dizgi değişmezleri olarak çevirebileceğimiz String literals verileri, daima Unicode standardında kodlanırlar.

Ve bu değişmezlerin türü her zaman &'static str şeklindedir:

Bellek ayrıntıları: