Rust Turu İçindekiler

Çok Satırlı Dizgi Değişmezleri

Rust'ta dizgilerin çok satırlı olduğu varsayılır.

Eğer metninize otomatik olarak yeni satırların eklenmesini istemiyorsanız, satır sonlarında \ kullanmalısınız.