Ξενάγηση στη Rust Πίνακας Περιεχομένων

[Αμετάφραστο] Text As Function Parameters

String literals and strings are generally passed around as a string slice to functions. This offers a lot of flexibility for most scenarios where you don't actually have to pass ownership.