Ξενάγηση στη Rust Πίνακας Περιεχομένων

[Αμετάφραστο] Converting Strings

Many types can be converted to a string using to_string.

The generic function parse can be used to convert strings or string literals into a typed value. This function returns a Result because it could fail.