Rust Turu İçindekiler

Dizgileri Dönüştürmek

Birçok tür to_string metodu kullanılarak dizgelere dönüştürülebilir.

Genellenmiş türlerin ayrıştırılmasında kullanılan parse yöntemi, bir dizge yapısını veya bir karakter dizgesini, başka bir türe dönüştürmek için oldukça kullanışlıdır. Bu yöntem başarısız olma ihtimaline karşın Result türü döndürür.