Ξενάγηση στη Rust Πίνακας Περιεχομένων

[Αμετάφραστο] Rust Is Not OOP

Rust lacks inheritance of data and behavior in any meaningful way.

That said, Rust implements many programming language features, so that you might not mind this lacking.

Mascot Ferris