Tour of Rust Table of Contents

Encapsulation ด้วยการมีเมธอด

Rust สนับสนุนแนวคิดของ object ด้วยการผูกฟังก์ชันบางตัวไว้กับ struct ได้ (เราเรียกมันว่า เมธอด แทน)

โดยที่พารามิเตอร์ตัวแรกของเมธอดจะต้องอ้างถึง อินสแตนซ์ ที่มันยึดโยงอยู่ เพื่อให้เรียกใช้เป็นเมธอดได้ (ตัวอย่างเช่น instanceOfObj.foo()) วิธีที่ Rust ทำก็คือ

การกำหนดการทำงานของมันจะทำภายในบล็อกของคีย์เวิร์ด impl:

impl MyStruct { 
    ...
    fn foo(&self) {
        ...
    }
}