Rust Turu İçindekiler

Metotlarla Kapsülleme

Rust, metot veya yöntem olarak adlandırabileceğimiz, belirli işlevlerle ilişkilendirilmiş bir veri yapısı olan nesne kavramını destekler.

Herhangi bir metodun ilk parametresi, nesne_ornegi.metot() söz dizimindeki gibi, o metoda yapılan çağrı ile ilişkili olan, örneğin kendisini referans almalıdır. Bu ilk parametre için Rust aşağıdaki referans türlerini kullanmaktadır:

Metotlar, impl anahtar kelimesiyle başlayan bir uygulama bloğunda tanımlanır:

impl BirYapi { 
    ...
    fn ornekle(&self) {
        ...
    }
}