Rust Turu İçindekiler

Özellikler ve Çok Biçimlilik

Rust'ta bir dizi yöntemi struct ve enum gibi yapılandırılmış türlerle ilişkilendirmemize izin veren yapılara özellik adını veririz. Ve Rust çok biçimlilik özellikler aracılığıyla desteklenir.

Bir özelliğe ait yöntemi aşağıdaki gibi tanımlayabilirsiniz:

trait BirOzellik {
  fn bir_yontem(&self);
  ...
}

Bir yapı bir özelliği uyguladığında, &dyn BirOzellik şeklindeki özellik türü sayesinde ve gerçek tür bilgisine ihtiyaç duymaksızın, kendisiyle dolaylı şeklide etkileşebileceğimiz bir sözleşme oluşturur.

Yapı tarafından uygulanması istenen özellik yöntemleri, bir uygulama bloğunda tanımlanmak zorundadır:

impl BirOzellik for BirYapi { 
  fn bir_yontem(&self) {
    ...
  }
  ... 
}