Ξενάγηση στη Rust Πίνακας Περιεχομένων

[Αμετάφραστο] Trait Inheritance

Traits can inherit methods from other traits.