Rust Turu İçindekiler

Referanslara Yeniden Bakış

Aslında referanslar, bellekteki bazı baytların başlangıç konumunu gösteren sayılardan ibarettir. Ve bu sayıların tek amacı, belirli türden verilerin belleğin neresinde bulunduğunu belirtmektir. Ancak Rust açısından referanslar, bir sayıdan daha fazla anlam taşırlar. Derleyici olası bir hatanın önüne geçmek için, referansın yaşam süresinin, başvurduğu nesne ömründen daha uzun olup olmadığını daima bilmek ister.

Mascot Ferris