Ξενάγηση στη Rust Πίνακας Περιεχομένων

[Αμετάφραστο] Heap Allocated Memory

Box is a smart pointer that lets us move data from the stack to the heap.

Dereferencing it lets us use the heap allocated data ergonomically as if it were the original type.