Ξενάγηση στη Rust Πίνακας Περιεχομένων

Κεφάλαιο 5 - Κυριότητα και δανεισμός δεδομένων

Η Rust έχει ένα μοναδικό σκεπτικό για να χειρίζεται μνήμη σε σύγκριση με κάθε άλλη ευρέως χρησιμοποιούμενη γλώσσα. Θα δούμε τις συμπεριφορές και τις διαβεβαιώσεις του μεταφραστή μία προς μία ώστε να μη νιώσετε να πνίγεστε. Είναι σημαντικό να θυμάστε ότι εν τέλει οι κανόνες που δείχνουμε δεν υπάρχουν για να σας κάνουν τη ζωή δύσκολη, αλλά για να σας βοηθήσουν να γράφετε κώδικα με λιγότερα σφάλματα!

Mascot Ferris