Rust Turu İçindekiler

Bölüm 5 - Mülkiyet ve Borçlanma

Diğer programlama dilleriyle karşılaştırıldığında Rust'un, benzersiz bir bellek yönetim paradigmasına sahip olduğu görülür. Konuyu sıkılmadan ve kolaylıkla takip edebilmeniz için, derleyici davranışlarını ve kontrol düzeneğini ayrı ayrı değerlendirmek niyetindeyiz. Bölüm boyunca karşılaşacağımız kuralların, hayatımızı zorlaştırmak için değil, önümüze çıkabilecek çeşitli hataları önlemek amacıyla koyulduğunu hatırlatmak istiyorum.

Mascot Ferris