Tour of Rust Table of Contents

การแปลงประเภทของตัวแปรแบบพื้นฐาน

Rust ต้องการความชัดเจนเมื่อเป็นเรื่องที่เกียวกับตัวแปรประเภทตัวเลข ทำให้ไม่สามารถใช้ u8 แทน u32 กันตามใจได้ โดยไม่มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น

แต่โชคดีที่ Rust มีวิธีแปลงค่าตัวเลขที่ง่ายมากๆด้วยการใช้คีย์เวิร์ด as