Rust Turu İçindekiler

Diziler

Dizi, aynı tür öğelerden oluşan, sabit boyutlu bir koleksiyon türüdür.

Dizinin veri türü [T; N] olarak temsil edilir. T burada öğenin türünü gösterirken, N derleme zamanında bilinen sabit uzunluğunu ifade eder.

Dizinleri usize türünde ve 0'dan başlayan dizi öğelerine erişmek için dizi[x] söz dizimi kullanılır.