Rust Turu İçindekiler

İşlevler

Bir işlev herhangi bir sayıda parametreye sahip olabilir.

Bu örnekte, ekle işlevi, i32 yani 32 bit tam sayı türünde iki parametre kabul eder.

İşlev isimleri her zaman snake_case biçiminde tercih edilmelidir.