Rust Turu İçindekiler

Erişim Paylaşımı

RefCell, kapsadığı verilere değişmez veya değişken referanslar ödünç almamızı sağlayan ve genellikle akıllı işaretçiler tarafından tutulan kapsayıcı bir veri yapsıdır. Bu veri yapısının biricik özelliği, bellekle ilgili güvenlik kurallarını çalışma zamanında uygulamak ve borçlanma sisteminin kötüye kullanılmasını önlemektir. Bu yapıyla ilgili bilinmesi gereken tek kural aşağıda yer almaktadır:

Ya sadece bir tane değişken referansınız, YA DA çok sayıda değişmez referansınız olabilir. İkisinin birden olmasına izin verilmez!

Bu kuralın ihlali RefCell özelliğinin panik üretmesine ve programın durdurulmasına sebep olur.