Rust Turu İçindekiler

İş Parçacıkları Arasında Paylaşım

Mutex, kapsadığı verilere değişmez veya değişken referansları ödünç alabilmemizi sağlayan ve genellikle akıllı işaretçiler tarafından tutulan kapsayıcı bir veri yapsıdır. Mutex'in biricik özelliği, veri erişimini tek bir CPU iş parçacığıyla kısıtlayarak, asıl iş parçacığının çalışmasını beklemek, bu bekleme sırasında diğer iş parçacıklarını engellemek ve beklemenin sonunda verilere erişimin kilidini açmaktır.

Eşzamanlılık konusu, bu turun kapsamı dışında kaldığından daha fazla detaya girmek yerine Mutex'in, aynı verilere erişen çok sayıda CPU iş parçacığını kontrol eden bir kilitleme düzeneği olduğunu bilmeniz şu an için yeterlidir.

Referansların iş parçacığı açısından güvenli şekilde sayılması haricinde, Rc ile aynı özelliklere sahip Arc adında bir akıllı işaretçimiz daha vardır. Bu işaretçi genellikle aynı Mutex kilidine birden fazla referansla erişirken kullanılır.