Rust Turu İçindekiler

Akıllı İşaretçileri Bir Araya Getirmek

Akıllı işaretçiler sınırlıymış gibi görünmelerine rağmen, bazen çok güçlü kombinasyonlar oluşturabilirler.

Rc<Vec<Tur>> - Öbek üzerinde bulunan değişmez veri yapısı vektörünü ödünç alan, birden çok akıllı işaretçinin klonlanmasına izin verir.

Rc<RefCell<Tur>> - Birden fazla akıllı işaretçinin aynı Tur yapısını, değişken ya da değişmez olarak ödünç almasına izin verir.

Arc<Mutex<Tur>> - Bir akıllı işaretçinin, değişken ya da değişmez olarak borç alınmış bir veriyi, yalnızca bir CPU iş parçacığına ve diğer iş parçacıklarının erişimine müsaade etmeyecek şekilde geçici olarak kilitlemesine izin verir.

Bellek ayrıntıları: