Tur de Rust Tabelle de contenete

Modules

Chascun programma o biblioteca in Rust es un crate. Chascun crate es creat ex un hierarchie de modules. Chascun crate possede un root (radical) modul. Un model possede variabiles global, functiones, structs, traits, e altri modules!