Rust Turu İçindekiler

Modül Hiyerarşisi

Bir modül bir başka modüle bağlı olduğunda, modül ile alt modülü arasında bir ilişki kurabilmesi için, alt modülün üst modülde bildirilmesi gerekir:

mod turler;

Yukarıdaki bildirim, turler.rs veya turler/mod.rs adlı bir dosyayı çağıracak ve içeriğini mevcut kapsamda yer alan turler adlı modüle ekleyecektir.

Mascot Ferris