Rust Turu İçindekiler

Satır İçi Modül

Bir alt modül, üst modülün kodu içine doğrudan yerleştirilebilir.

Satır içi modüller en çok birim testleri oluştururken kullanılırlar. Aşağıdaki kodda sadece test amaçlı kullanıldığında var olabilen çevrim içi bir modül örneklenmektedir.

// Aşağıdaki satır içi modül, bu makro tarafından, 
// Rust test modunda kullanılmadığında kaldırılacaktır!
#[cfg(test)]
mod testler {
    // Üst modüle hemen erişemeyeceğimizden
    // daha açık davranmamamız gerekir.
    use super::*;

    ... testler başlasın ...
}
Mascot Ferris