Ξενάγηση στη Rust Πίνακας Περιεχομένων

Κεφάλαιο 1 - Κατάληξη

Μια χαρά ως τώρα! Τα βασικά της Rust δεν είναι και τόσο άσχημα, ε; Βλέπουμε κλεφτά το πώς σκέπτεται ο μεταφραστής της Rust. Ως γλώσσα προγραμματισμού συστημάτων, η Rust νοιάζεται πολύ για το μέγεθος των τιμών στη μνήμη, το ποια πράγματα μπορούν να μεταβληθούν και ποια όχι, και για το αν οι πράξεις που κάνουμε είναι αυτές που όντως θέλουμε. Αμέσως μετά θα δούμε κάποιους παλιούς φίλους: Ελέγχους με το if και βρόχους με το for.

Περισσότερες πληροφορίες:

Mascot Ferris