Ξενάγηση στη Rust Πίνακας Περιεχομένων

Επιστροφή του τίποτε

Αν σε μία συνάρτηση δεν οριστεί τύπος επιστροφής, αυτή επιστρέφει μία κενή πολλαπλότητα, γνωστή και ως μονάδα.

Μία κενή πολλαπλότητα συμβολίζεται με ().

Η ρητή χρήση του () είναι μάλλον σπάνια, αλλά εμφανίζεται αρκετά συχνά ώστε είναι καλό να ξέρει κανείς τι συμβαίνει.