Ξενάγηση στη Rust Πίνακας Περιεχομένων

Πολλαπλές τιμές επιστροφής

Οι συναρτήσεις μπορούν να επιστρέψουν πάνω από μία τιμή με τη χρήση μίας πολλαπλότητας τιμών.

Στο κάθε στοιχείο μίας πολλαπλότητας μπορεί να αναφερθεί κανείς με τον αύξοντα αριθμό του.

Η Rust υποστηρίζει διαφόρους τύπος αποδόμησης που θα δούμε σε πολλές μορφές, επιτρέποντάς μας να εξάγουμε υπο-τμήματα δομών δεδομένων με εργονομικούς τρόπους. Στα υπ' όψιν!