Ξενάγηση στη Rust Πίνακας Περιεχομένων

Συναρτήσεις

Μία συνάρτηση μπορεί να έχει μηδέν ή περισσότερες παραμέτρους.

Σ' αυτό το παράδειγμα, η συνάρτηση add δέχεται δύο ορίσματα τύπου i32, ήτοι προσημασμένους 32bitους ακεραίους.

Τα ονόματα των συναρτήσεων είναι πάντοτε σε φιδο_πεζά.