Ξενάγηση στη Rust Πίνακας Περιεχομένων

while

Το while μας επιτρέπει να προσθέσουμε εύκολα μία συνθήκη σ' ένα βρόχο.

Όταν η συνθήκη γίνει ψευδής, ο βρόχος θα τερματίσει.