Ξενάγηση στη Rust Πίνακας Περιεχομένων

for

Ο βρόχος for της Rust είναι μία πολυδύναμη βελτίωση. Μπορεί να διατρέξει τις τιμές οποιασδήποτε έκφρασης μπορεί να ερμηνευτεί ως διαδρομέας.

Τι είναι διαδρομέας; Είναι ένα αντικείμενο το οποίο μπορεί κανείς να ρωτάει συνεχώς «Ποιο είναι το επόμενο στοιχείο που έχεις;» μέχρι να σωθούν τα στοιχεία.

Αυτό θα το εξερευνήσουμε περισσότερο σε κάποιο μετέπειτα κεφάλαιο. Προς το παρόν έχετε υπ' όψιν ότι η Rust διευκολύνει τη δημιουργία διαδρομέων που παράγουν μία ακολουθία ακεραίων αριθμών.

Ο τελεστής .. δημιουργεί ένα διαδρομέα που παράγει αριθμούς από κάποιον αρχικό μέχρι κάποιον τελευταίο, χωρίς να συμπεριλαμβάνει τον τελευταίο.

Ο τελεστής ..= δημιουργεί ένα διαδρομέα που παράγει αριθμούς από κάποιον αρχικό μέχρι και κάποιον τελευταίο, συμπεριλαμβάνοντας και τους δύο.