Ξενάγηση στη Rust Πίνακας Περιεχομένων

Επιστροφή τιμών από βρόχους

Το loop μπορεί να διακοπεί ώστε να επιστρέψει μία τιμή.