Ξενάγηση στη Rust Πίνακας Περιεχομένων

Κεφάλαιο 2 - Κατάληξη

Ελπίζω να 'χουμε δείξει ένα τμήμα της δύναμης της Rust ακόμα και στα πιο βασικά γνωρίσματά της. Θα μιλήσουμε για το for και το match περισσότερο σε βάθος όπως αποκτούμε περισσότερη γνώση που μπορεί να χρησιμοποιήσει τις δυνατότητές τους. Αμέσως μετά θα μπούμε στις θεμελιώδεις δομές δεδομένων της Rust.

Mascot Ferris